Ateneu de Sant Just Desvern

Difusió de la cultura catalana, i tota mena d’activitats culturals, esportives i d’esbarjo.

L’Ateneu es compon de diverses seccions: Arteneu, Ball de Saló, Cor lo Pom de Flors, Esbart Sant Just, Grup de Cant Gregorià, Justeatre, La Vall de Verç, Vídeo Produccions Vern, SEAS, Secció de Billar, Secció de Cultura, Orfeó Enric Morera.

Páginas