Ajuntament de Barcelona

Reforçar la competitivitat i l’orientació a mercat de l’activitat empresarial i donar suport a l’emprenedoria

  • Promoure l’esperit emprenedor i acompanyar les persones emprenedores.
  • Impuls de l’emprenedoria en sectors estratègics i col·lectius específics.
  • Fomentar nous models d’incubació.
  • Barcelona, referent internacional en emprenedoria.
  • Impulsar la promoció econòmica de tots els Districtes de la Ciutat.
  • Potenciar els diferents territoris amb major potencialitat d’atracció de noves empreses.
  • Establir estratègies de suport a l’emprenedoria, la recerca, la innovació i el coneixement (Barcelona Activa, oficina d’atenció a l’empresa, recopilació de normatives, incubadores d’empreses, “microbusines angels”, mecenatge de noves iniciatives...).