Retribucions variables

4 i 11 de febrer de 9 a 13h.

Objectius

Proporcionar als participants eines, mètodes, sistemes i coneixements adequats per a implantar models d’incentivació i retribució variable que siguin un element de motivació, autofinançables, i amb un clar impacte positiu en resultats.

Destinataris

Persones que treballin en departaments de personal i recursos humans d’una empresa.

Programa

Aquest curs és bonificable. Més informació aquí.

1. Introducció i Presentació: objectius del curs, expectatives i preocupacions. 

2. Conceptes bàsics de política retributiva: 

 • Recompensa i retribució 
 • Estructura salarial 
 • Equitat interna 
 • Competitivitat interna 
 • Bandes salarials.  

Exercici pràctic: anàlisi de la pràctica retributiva a una empresa 

3. La Retribució Variable com a element de motivació: 

 • L’autofinançament dels sistemes d’incentivació 
 • Retribució variable i acompliment 
 • Direcció per Objectius 
 • Gestió per competències: com les actituds, conductes i comportaments poden impactar en la retribució variable   Exercici pràctic: retribució variable per a un equip directiu   

4. Estructura dels sistemes de Retribució Variable. 

 • Llindars de consecució 
 • Establiment d’indicadors, ponderació, i nivells d’assoliment 
 • Models continus i per trams 
 • Errades més comunes en el procés d’implantació del Variable  

Exercici pràctic: retribució per a un equip de vendes 

5. Models i formes de Retribució Variable: 

 • Bonus 
 • Comissions 
 • Primes 
 • Premis 
 • Variable a llarg termini:retribució diferida, stock options, entrega d’accions, etc. 

Visionat de fragments de pel·lícula.

Drets d’inscripció: 195,00 €
Promoció de soci 'Club Cambra' 10% de Descompte

Inscripcions al 902 448 448 ext. 1037 o bé a [email protected]