EVA Sant Just

Educació Viva i Activa Sant Just ha sorgit d’un grup de famílies convençudes que l’educació al nostre país, necessita un canvi.

Tots nosaltres, residents a Sant Just, veiem possible que l’educació al nostre poble ofereixi un ventall d’opcions prou ampli com per no haver d’anar a trobar la que ens agrada fora del municipi.

Veient que les nostres escoles comencen a incorporar elements relacionats amb l’educació viva i activa dins el seu projecte educatiu, ens sentim animats a recolzar-les en el que calgui per que continuïn apostant per aquest tipus de pedagogia.

Per a més informació www.evasantjust.cat