La tresoreria: el “Cor” de l’Empresa

26 d’octubre i 2 de novembre de 9.00 a 14.00 h

Objectius

  • Emmarcar la funció de la gestió de Tresoreria en el si de la Direcció Financera, explicar els criteris principals de decisió, les funcions i els instruments més importants, així com els aspectes més útils de cara a la negociació bancària
  • Definir polítiques, criteris i instruments de tresoreria (pagaments, cobraments, finançament, planificació, optimització, negociació, etc.) que tota empresa ha de saber i utilitzar amb relació a tercers i amb les entitats financeres.

Destinataris

Professionals i emprenedor/es, responsables financers i personal relacionat (o amb responsabilitat) amb les finances d’una empresa.

Programa

Aquest curs és bonificable. Més informació aquí.

  1. Gestió de Tresoreria: la seva importancia, funcions i interrelacions
  2. Els fluxos monetaris de cobrament i de pagament (nacionals i internacionals)
  3. Les Previsions de Tresoreria: dades per a prendre decisions
  4. La Gestió de Dèficits i Excedents de liquidesa: criteris de decisió i negociació
  5. Les Relacions Bancàries : aspectes a negociar i com fer-ho

Metodologia

El programa es desenvoluparà amb una metodologia orientada a la pràctica, alternant l’exposició conceptual del professor amb la resolució de casos pràctics, simulacions i dinàmica de grup per tal d’assegurar l’assoliment dels coneixements.

Drets d’inscripció: 225,00€
Promoció de soci ‘Club Cambra’ 10% de Descompte
Inscripcions al 902 448 448 ext. 1037 o bé a [email protected]