Existeix discriminació per gènere en el mercat de treball?

El Consell de les Dones i l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat publiquen l'informe Les dones en el mercat de treball. Les principals dimensions d'anàlisi (població activa i ocupada; distribució salarial; emprenedoria; usos del temps; risc a la pobresa; atur i contractes registrats) permeten observar una encara distribució desigual en el mercat de treball segons gènere.
 
Si voleu consultar el detall d'aquestes variables, podeu accedir a:

Si teniu cap consulta o suggeriment al respecte no dubteu en contactar amb nosaltres.

Us saluda atentament,
 
Observatori Comarcal del Baix Llobregat
Tel. 93 685 24 00. Exensions 662 - 663
http://twitter.com/#!/observatoribl
http://www.elbaixllobregat.net/observatori