La ciutadania respon massivament a la nova proposta de la Nit de Sant Just al carrer

El Butlletí de Sant Just - Novembre 2015

El Butlletí de Sant Just - Novembre 2015