Al món hi ha més de 128 milions de dones emprenedores

Avui parlem d'emprenedoria, una paraula que al llarg dels últims anys s'ha fet un espai en l'àmbit empresarial i de negocis. En definitiva, l'emprenedoria és convertir una idea en un negoci tangible. Podria dir-se que qualsevol idea que tinguem de negoci, és a dir, que hi hagi una transacció econòmica final, es pot dur a terme. Si Elon Musk ha pogut enviar un cotxe a l'espai, de ben segur que el projecte que tingueu present o en ment des de fa temps, es pot dur a terme, sigui tant o menys ambiciós. Des de Dona i Empresa treballem perquè aquestes dones puguin fer-ho. Si voleu conèixer què fem i com podem ajudar-vos, us convidem a visitar aquest apartat web.

Contemplem algunes de les xifres d'aquesta emprenedoria des del punt de vista de les dones. Segons l'informe executiu de la Xarxa GEM sobre Emprenedoria Global a Catalunya 2019-2020, en funció del gènere s’observa que el percentatge d'homes emprenedors és més gran que el de les dones emprenedores. Com a bona notícia, en el cas dels emprenedors potencials pràcticament hi ha paritat: les dones són el 49% davant del 51% dels homes. En el grup dels nous emprenedors, la diferència és mínima: 48% de dones i 52% d'homes. A la demarcació de Barcelona els resultats són similars, el percentatge d'emprenedores noves és d'un 52% de dones i un 48% d'homes.

Respecte a la Taxa d'Activitat Emprenedora (TEA) els resultats per gènere a Catalunya mostren que des del 2013, la taxa femenina ha mantingut una tendència creixent, excepte en aquest darrer any. Als països de la Unió Europea d'alts ingressos, la TEA femenina està en el 7,4%, a Barcelona és del 6,7%.

Ana Isabel Jiménez-Zarco, professora d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya, alertava el 2015, que la conciliació i les dificultats per a accedir al finançament són alguns dels principals problemes que troben les dones per a emprendre; fet que augmenta l'índex d'abandonament i amplia la bretxa de gènere, segons un article publicat per la UOC el 2017.

Si ens fixem en la mitjana d'edat dels col·lectius emprenedors femenins i masculins a Catalunya l'any 2109, l'informe d'Emprenedoria Global a Catalunya 2019-2020 indica que l'edat mitjana de les dones és superior a la dels homes: 39 anys de mitjana en dones, 36 anys en homes. Pel que fa a l'edat de les dones que abandonen abans de rendibilitzar el negoci en fase d'emprenedoria és de 52 anys, davant els 47 anys en els homes.

Si bé és cert que els homes han tingut històricament més facilitat que les dones a crear noves empreses o fer-se un espai en el món dels negocis, una dada motivada per la cultura i mentalitat d’una societat patriarcal, cada vegada són més les dones que emprenen el seu propi negoci i amb un percentatge d'èxit major o menor, arriben a crear-lo i mantenir-lo.

Per a més informació, us convidem a visitar aquest apartat web on us detallem els objectius de Dona i Empresa i els beneficis de ser sòcia.

Dones, empreneu! Que les idees no quedin en un paper!

Mirei Redondo
Periodista