Aprèn d'una forma pràctica a portar la comptabilitat i les nòmines

Campus empresarial Virtual

Objectius del curs

 • Tractar amb fiabilitat la càrrega impost de l’IVA.
 • Plasmar adequadament les despeses de personal.
 • Gestionar correctament el "corrent".
 • Conèixer i aplicar els diferents principis que duen a la imatge fidel.
 • Realitzar els processos d'ajustament per obtenir resultats fiables.

Dirigit a

Empresaris, responsables d'administració, comptables, administratius, i en general a totes aquelles persones que tenint una base comptable necessitin o vulguin conèixer aquesta part de la comptabilitat.

Contingut

Tractament comptable de l’IVA.

 • Concepte del valor afegit IVA.
 • Els mercats de l’IVA.
 • Tractament comptable de l’IVA.
 • Declaració - liquidació de l’IVA.
 • IVA suportat no deduïble.

Personal i administracions públiques.

 • Nòmines.
 • Retencions i pagaments a compte.

El finançament de l'empresa.

 • La gestió de la cartera comercial.
 • El factoring.
 • El confirming.

Variació d'existències.

 • La variació d'existències.

L'amortització comptable.

 • El tractament comptable de l'amortització.
 • Mètodes d'amortització.
 • Venda d'immobilitzat.

Les periodificacions.

 • Operacions no formalitzades.
 • Periodificacions.

Deterioració de valor.

 • Deterioració de valor d'existències.
 • Deterioració de valor clients.

Tota la informació clicant en aquí.