Iniciació a l’EXCEL

22 i 29 de setembre de 9.00 a 14.00h

OBJECTIUS

Iniciar-se en el programa informàtic Excel amb la finalitat d'aplicar els nous coneixements de forma immediata al lloc de treball.

DESTINATARIS

Tota aquella persona amb pocs coneixements d'aquest programa que hagi d'utilitzar l'excel en el seu lloc de treball.

PROGRAMA

Aquest curs és bonificable. Més informació a: http://www.cambrabcn.org/formacio/recursos/bonificacio_formacio.

1. Introducció a l'Excel
2. Conceptes de fulles, files i columnes
3. Tipus de dades en cel·les
4. Treballo amb Rangs
5. Càlcul de %
6. Referències mixtes i absolutes
7. Format de cel·les: numèric, data i hora, %
8. Creació de taules automàtiques
9. Funcions bàsiques
9.1 Suma
9.2 Mitjana
9.3 Màxima
9.4 Mínima
9.5 Concatenat
10. Immobilització de Panells
11. Llistes de valors
12. Formats condicionals
12.1 Barra de dades
12.2 Grup de colors
12.3 Conjunt d'icones
13. Filtres de dades
14. Eliminació de duplicats
15. Gràfics
15.1 Gràfics automàtics
15.2 Tipus de Gràfics
15.3 Personalització de Gràfics
15.4 Gràfics acumulats
15.5 Gràfics circulars
16. Treball amb diferents fulles i llibres
17. Suma i comptant condicionals
18. Validacions de cel·les
18.1 Validacions de llesta
18.2 Validacions de data
18.3 Validacions d'hora
18.4 Validacions personalitzades

METODOLOGIA

El curs tindrà una metodologia tant teòrica com pràctica. De cada explicació teòrica, es faran exercicis per consolidar els coneixements explicats.

Drets d’inscripció: 145,00 €
Promoció de soci 'Club Cambra' 10% de Descompte

Inscripcions al 902 448 448 ext. 1037 o bé a santfeliu@cambrabcn.org