La Vall de Verç - octubre

Revista del mes d'octubre 2023.

Vegeu-la en aquest enllaç.