Motivació i gestió d'equips comercials

Inscriu-te al curs bonificat "Motivació i gestió d'equips comercials"

Descripció:
Els resultats de les empreses vénen donats per la capacitat de vendre, no tan sols en volum, sinó també en els marges obtinguts. Saber com actuar en aquest món canviant i conèixer millor les necessitats dels nostres clients és una tasca imprescindible per als nostres venedors. Cal saber gestionar el nostre temps de la forma més productiva, conèixer els mercats i els canals de distribució del nostre producte, treballar polítiques de preus adients, planificar el treball de forma acurada, i, el més important, saber escoltar els nostres clients.
El curs vol potenciar tots aquests punts i crear un ambient de màxima motivació per fer aflorar el valor de l'actitud en la feina dels venedors.

A qui va adreçat:
El curs s’adreça a gerents, directors comercials, venedors, persones que donen suport comercial, administració de vendes, autònoms, emprenedors, comerciants, o qualsevol altra persona que per la seva posició a l'empresa tingui una activitat relacionada.

Professorat:
Joan Sans Martínez
Consultor, CEO, col·laborador del projecte d’educació Europeu THRIVE, Fundador del Club de Lectura de Vendes, Conferenciant de la Camara Internacional d’Empresaris de Barcelona, i  formador/col·laborador de PIMEC.

Programa:

 1. Les claus de l'èxit a la venda.
 2. Principals eines que s'utilitzen a internet per donar suport a la gestió comercial.
 3. Detectar els principals "lladres" del nostre temps.
 4. Definir la venda en els seus diferents passos i objectius.
 5. Fases de la venda:
  - Preparació
  - Presentació
  - Argumentació
  - Tractament d'objeccions
  - Tancament
  - Seguiment
 6. Objectius:
  -Definició de l'objectiu
  -Avançar cap a ell
  -Aconseguir-lo
 7. Preparar estratègies de mercat.
  - KPI
  - DAFO
  - Canvas
  - Brainstorming
 8. Conèixer diferents tipus de tancament de vendes.
 9. Estimular la motivació i l'actitud.
 10. Descobrir la importància d'una bona política de preus.
 11. Què és i com repercuteix la publicitat en el món de les vendes actuals.

INSCRIU-TE