Difusió formacions online per a empreses: del 25 al 27 de maig

Us informem de les formacions per a empreses que s'impartiran online la propera setmana.

Dilluns 25 de maig: Monogràfic: Facebook

Dimarts 26 de maig: Analítica de costos per a serveis. No s'han obert encara inscripcions. Us farem arribar enllaç quan ens arribi formulari

Dimecres 27 de maig: Coneix el que pots i no pots deduir en els teus impostos per a no tenir sancions amb Hisenda

Objectiu

En els últims temps l'Agència Tributària ha triplicat el nombre d'inspeccions que realitza a les empreses el que significa que han augmentat les possibilitats per a qualsevol empresari/ària de ser cridat a inspecció. Així doncs, l'objectiu de la sessió és que totes les persones participants resolguin els seus dubtes sobre les partides de despeses i les partides d'IVA suportat que es poden deduir segons el que marca la llei, posant l'accent principalment en aquelles partides que generen controvèrsia com són, entre unes altres: el cotxe d'empresa, els subministraments quan es treballa des de l'habitatge, els menjars, les atencions a clients i proveïdors, les retribucions dels administradors, els desplaçaments i els viatges, etc.

Continguts

 • Com buscar consultes generals i com fer consultes vinculants a la Direcció General de Tributs.
 • Les despeses deduïbles en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques: requisits i llistat de despeses deduïbles:
  Especial referència a la postura de l’Agència Tributària respecte a les despeses controvertides. 
  Es pot deduir la gasolina, les reparacions, els pàrquings, l’assegurança i l'impost de circulació del cotxe? 
  Es pot deduir els subministraments quan es treballa des de casa? 
  Es pot deduir el menjar diari?
  Es poden deduir les despeses de desplaçaments i de viatges? 
  Es pot deduir la roba de treball?
 • Les despeses deduïbles en l’Impost de Societats: requisits i llistat de despeses deduïbles: 
  Quines despeses no són deduïbles en l’IS? 
  Especial referència a la postura de l’Agència Tributària respecte a les despeses controvertides:
  Es poden deduir els donatius i liberalitats? 
  Es poden deduir les provisions?
 • L’IVA suportat deduïble en l’Impost sobre el Valor Afegit: requisits.
  Quin IVA suportat no és deduïble en l'IVA?

Destinataris:  Persones emprenedores, empresaris/àries individuals, professionals independents, socis/es de societats civils i membres de societats mercantils, amb la seva empresa en funcionament que vulguin estar informats i actualitzats en  aquest tema. Personal treballador de departaments fiscals que tinguin interès en aprofundir en la temàtica en qüestió.

No t'ho pots perdre, participa-hi!