Com elaborar un KPI o Quadre de Comandament Integral per obtenir indicadors de gestió de l'empresa

Objectius

Aquest seminari va adreçat a gerents i equips directius de pimes que desitgin disposar de coneixements bàsics en matèria d'indicadors de gestió i que vulguin dissenyar un Quadre de Comandament Integral de la seva empresa. El seminari s'imparteix on-line amb una combinació adequada entre l'explicació dels conceptes teòrics amb exemples de casos pràctics.

Continguts

  • Establiment dels objectius estratègics, tàctics i operatius de l'empresa.
  • Identificació dels indicadors claus de gestió per àrees funcionals
  • KPI (Key Perfomance Indicators)
  • El Quadre de Comandament Integral (CMI. Balance Scorecard)

Destinataris/es:

Gerents i equips directius de pimes que desitgin disposar de coneixements bàsics en materia d'indicadors de gestió.

A càrrec de: Xavier Soldevila

No t'ho pots perdre, participa-hi!

Inscripció

Dates: dimecres 22 de novembre de 2023
Horari: 09:30 a 13:30 hores
Modalitat: On-line