Centre d'Estudis del Baix Llobregat

Som una associació sense ànim de lucre, que va nèixer l'any 1974, amb el compromís de promocionar la comarca i contribuir a cohesionar-la a través de la cultura, el coneixement i la defensa del patrimoni.

  • Impulsem l'estudi i la recerca en l'àmbit cultural i social i en divulguem els resultats.
  • Vetllem per la defensa del territori, de la identitat i de la història del Baix Llobregat.
  • Disposem d'un important fons bibliogràfic sobre la comarca.
  • Vetllem per la recopilació de la memòria democràtica de la comarca i la seva actualització.

Comptem amb treball voluntari i professional, amb mecenatge privat i amb ajuts públics d'entitats i institucions.

El CECBLL ha estat declarat entitat d'Utilitat Pública el 2005 (Ordre del Ministeri de l'Interior de 28 d'abril).