Informació sobre obertura de comerçosla reobertura al públic de comerç minorista (botigues) i de serveis, inclosa restauració i hostaleria

diumenge, 17 maig, 2020 - 23:44

Benvolgudes associades,

Aquí teniu els següents documents

Preguntes sobre la reobertura al públic de comerç minorista (botigues) i de serveis, inclosa restauració i hostaleria.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO - Núm. 123 Domingo 3 de mayo de 2020 Sec. I. Pág. 31118

Recomanacions per a la reobertura d'establiments locals i comerços de menys de 400 metres quadrats.